Гурток: «Зарубіжна література»

Гурток: «Зарубіжна література»
Керівник гуртка: Краснящих Андрій Петрович
Електрона пошта: krasniashchykh@karazin.ua
Інші варіанти зв’язку: 067-149-44-65, WhatsApp
Освітні ресурси, які рекомендовано використовувати при дистанційному освітньому процесі:
https://www.youtube.com/watch?v=X64_cKKCLbE

https://www.youtube.com/watch?v=BL8MakxhCWo

https://www.youtube.com/watch?v=HiXMyoeVwl0

https://www.youtube.com/watch?v=szXlmnHta2M

https://youtu.be/c7zMQA5r83s

https://www.youtube.com/watch?v=LkspAwIlZHk

https://www.youtube.com/watch?v=8a7tYZqVC2U

https://www.youtube.com/watch?v=RCucuMXnKwc

https://www.youtube.com/watch?v=utL5vkY0W38

https://www.youtube.com/watch?v=i7snxQAXTHg

https://www.youtube.com/watch?v=XGLM-PskQ54

https://www.youtube.com/watch?v=AWuWscf6BmI

https://www.youtube.com/watch?v=BdyP4dFnKn8

https://www.youtube.com/watch?v=491X9Yg1uhI

https://www.youtube.com/watch?v=3e1XREpvdG0

https://www.youtube.com/watch?v=PWYo0NoALIM

https://www.youtube.com/watch?v=45v4yDuDyss

https://www.youtube.com/watch?v=9ZnxfPTLdrM

https://www.youtube.com/watch?v=v-cZBm6jGuo

https://www.youtube.com/watch?v=Yd-WpgFwUQ8&feature=youtu.be

Рекомендована теоретична література на період дистанційного навчання та літніх канікул:
1. Буркат О. П., Бєляєв Р. С. Антична література: Довідник. Київ: Либідь, 1993. 318 с.
2. Галич О. А., Назарець В. М., Васильєв Є. М. Теорія літератури. Київ: Либідь, 2008. 488 с.
3. Джеймісон Ф. Постмодернізм, або Логіка культури пізнього капіталізму/пер. з англ. П. Дениско. Київ: Курс, 2008. 504 с.
4. Качуровський І. Метрика. Київ: Либідь, 1994. 120 с.
5. Качуровський І. Строфіка. Київ: Либідь, 1994 272 с.
6. Качуровський І. Фоніка. Київ: Либідь 1994. 168 с.
7. Кучменко Е. М. Роль міфу у розвитку світової культури. Київ: Знання, 1999. 28 с.
8. Літературознавча енциклопедія: у 2 т./Автор-укладач Ю. І. Ковалів. Київ: ВЦ «Академія», 2007.
9. Літературознавчий словник-довідник/За ред. Р. Т. Громʼяка, Ю. І. Коваліва, В. Теремка. Київ: ВЦ «Академія», 2006. 752 с.
10.  Моклиця М. В. Модернізм як структура. Філософія. Психологія. Поетика. Луцьк: РВВ «Вежа», 1998. 295 с.
11.  Наливайко Д. С. Літературна теорія і компаративістика. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. 347 с.
12.  Рошко М. М. Постмодернізм у зарубіжній літературі. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2008. 52 с.
13. Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації тексту: Збірник наукових праць/За заг. ред. Л. О. Кисельової, П. Ю. Поберезкіної. — Київ: Ін-т змісту і методів навчання, 1998. 336 с.
14.  Павличко С. Д. Зарубіжна література: Дослідження та критичні статті. Київ: Основи, 2001. 559 с.
15.  Павличко С. Д. Теорія літератури. Київ: Основи, 2009. 679 с.
16.  Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки XX ст./За ред. М. Зубрицької. Львів: Літопис, 1996. 633 с.
17.  Содомора А. Жива античність. Львів: Срібне слово, 2009. 184 с.
18.  Султанов Ю. І. У світі античної літератури. Харків: Веста; Ранок, 2002. 112 с.
19. Ткачук О. Наратологічний словник. Тернопіль: Астон, 2002. 174 с.
20.  Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література від античності до початку ХІХ сторіччя: Історико-естетичний нарис. Київ: ВД «КМ Академія», 2013. 367 с.