Підсумки

2022/2023 навчальний рік

Наукове відділення Секція Pезультати
I. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

1. Українська література

Протокол

2. Зарубіжна література

Протокол

3. Фольклористика

Протокол

4. Мистецтвознавство

Протокол

5. Літературна творчість

Протокол

6. Кримськотатарська гуманітаристика

Протокол
IІ. Мовознавства

1. Українська мова

Протокол

2. Ділова українська мова

Протокол

3. Іспанська мова

Протокол

4. Англійська мова

Протокол

5. Німецька мова

Протокол

6. Французька мова

Протокол

7. Польська мова

Протокол

III. Філософії та суспільствознавства

1. Філософія

Протокол

2. Соціологія

Протокол

3. Правознавство

Протокол

4. Релігієзнавство

Протокол

5. Педагогіка

Протокол

6. Журналістика

Протокол

7. Психологія

Протокол
IV. Історії

1. Історія України

Протокол

2. Археологія

Протокол

3. Історичне краєзнавство

Протокол

4. Етнологія

Протокол

5. Всесвітня історія

Протокол
V. Наук про Землю

1. Географія

Протокол

2. Геологія, гідрогеологія та геофізика

Протокол

3. Метеорологія та кліматологія

Протокол

4. Гідрологія

Протокол

5. Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі

Протокол
VI. Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні технології

Протокол

2. Електроніка та приладобудування

Протокол

3. Матеріалознавство

Протокол

4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка

Протокол

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Протокол

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Протокол

7. Науково-технічна творчість та винахідництво

Протокол
VII. Інформаційних технологій

1. Комп’ютерна інженерія

Протокол

2. Кібербезпека

Протокол

3. Програмна інженерія

Протокол

4. Системи та технології штучного інтелекту

Протокол

5. Internet-технології та вебдизайн

Протокол

6. Навчальні, ігрові програми та віртуальна реальність

Протокол
VIII. Математики

1. Математика

Протокол

2. Прикладна математика

Протокол

3. Статистика

Протокол
IX. Фізики і астрономії

1. Теоретична фізика

Протокол

2. Прикладна фізика

Протокол

3. Астрономія

Протокол

4. Аерофізика та космічні дослідження

Протокол
X. Економіки

1. Економіка та економічна політика

Протокол

2. Прикладна макро- та мікроекономіка

Протокол

3. Фінанси, банківська справа та страхування

Протокол

4. Менеджмент та маркетинг

Протокол

5. Публічне управління та адміністрування

Протокол
XI. Хімії та біології

1. Загальна біологія

Протокол

2. Біологія людини

Протокол

3. Ботаніка

Протокол

4. Зоологія

Протокол

5. Медицина

Протокол

6. Охорона здоров’я

Протокол

7. Хімія

Протокол
XII. Екології та аграрних наук

1. Екологія

Протокол

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

Протокол

3. Агрономія

Протокол

4. Технологія виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина

Протокол

5. Лісознавство

Протокол

6. Селекція та генетика

Протокол