Підсумки

2023/2024 навчальний рік

Наукове відділення Секція Pезультати
I. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

1. Українська література

Протокол

2. Зарубіжна література

Протокол

3. Фольклористика

Протокол

4. Теорія, історія мистецтв та арткритика

Протокол

5. Літературна творчість

Протокол

6. Кримськотатарська гуманітаристика

Протокол
IІ. Філології

1. Українська мова

Протокол

2. Англійська мова та англомовна література

Протокол

3. Німецька мова та німецькомовна література

Протокол

4. Французька мова та франкомовна література

Протокол

5. Іспанська мова та іспаномовна література

Протокол

6. Польська мова та польськомовна література

Протокол

7. Ділова українська мова

Протокол

III. Філософії та суспільствознавства

1. Філософія

Протокол

2. Соціологія

Протокол

3. Правознавство

Протокол

4. Релігієзнавство

Протокол

5. Педагогіка

Протокол

6. Журналістика

Протокол

7. Психологія

Протокол
IV. Історії

1. Історія України

Протокол

2. Всесвітня історія

Протокол

3. Археологія

Протокол

4. Історичне краєзнавство

Протокол

5. Етнологія

Протокол
V. Наук про Землю

1. Географія

Протокол

2. Геологія, гідрогеологія та геофізика

Протокол

3. Метеорологія та кліматологія

Протокол

4. Гідрологія

Протокол

5. Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі

Протокол
VI. Інженерії та матеріалознавства

1. Технології виробництва

Протокол

2. Електроніка та приладобудування

Протокол

3. Матеріали та адитивні технології

Протокол

4. Аерокосмічна техніка та оборонні технології

Протокол

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Протокол

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Протокол

7. Прикладна механіка і машинобудування

Протокол

8. Автоматизація та робототехніка

Протокол

9. Енергетика та електротехніка

Протокол
VII. Інформаційних технологій

1. Комп’ютерна інженерія

Протокол

2. Кібербезпека

Протокол

3. Програмна інженерія

Протокол

4. Системи та технології штучного інтелекту

Протокол

5. Інтернет-технології та вебдизайн

Протокол

6. Навчальні, ігрові програми та віртуальна реальність

Протокол
VIII. Математики

1. Математика

Протокол

2. Прикладна математика

Протокол

3. Статистика

Протокол
IX. Фізики і астрономії

1. Теоретична фізика

Протокол

2. Прикладна фізика

Протокол

3. Астрономія

Протокол

4. Аерофізика та космічні дослідження

Протокол
X. Економіки

1. Економіка та економічна політика

Протокол

2. Прикладна макро- та мікроекономіка

Протокол

3. Фінанси, банківська справа та страхування

Протокол

4. Менеджмент та маркетинг

Протокол

5. Публічне управління та адміністрування

Протокол
XI. Хімії та біології

1. Загальна біологія

Протокол

2. Біологія людини

Протокол

3. Ботаніка

Протокол

4. Зоологія

Протокол

5. Медицина

Протокол

6. Охорона здоров’я

Протокол

7. Загальна та неорганічна хімія

Протокол

8. Органічна хімія та біохімія

Протокол
XII. Екології та аграрних наук

1. Екологія

Протокол

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

Протокол

3. Агрономія

Протокол

4. Технологія виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина

Протокол

5. Лісове і садово-паркове господарство

Протокол

6. Селекція та генетика

Протокол