Структура МАН

2022/2023 навчальний рік

Перелік наукових відділень і секцій
Малої академії наук України

Наукове відділення Секція
І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
1. Українська література
2. Зарубіжна література
3. Фольклористика
4. Мистецтвознавство
5. Літературна творчість
6. Кримськотатарська гуманітаристика
ІІ. Мовознавства
1. Українська мова
2. Ділова українська мова
3. Іспанська мова
4. Англійська мова
5. Німецька мова
6. Французька мова
7. Польська мова
ІІІ. Філософії та суспільствознавства
1. Філософія
2. Соціологія
3. Правознавство
4. Релігієзнавство
5. Педагогіка
6. Журналістика
7. Психологія
IV. Історії
1. Історія України
2. Археологія
3. Історичне краєзнавство
4. Етнологія
5. Всесвітня історія
V. Наук про Землю
1. Географія
2. Геологія, гідрогеологія та геофізика
3. Метеорологія та кліматологія
4. Гідрологія
5. Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі
VІ. Технічних наук
1. Технологічні процеси та перспективні технології
2. Електроніка та приладобудування
3. Матеріалознавство
4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка
5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження
7. Науково-технічна творчість та винахідництво
VІІ. Інформаційних технологій
1. Комп’ютерна інженерія
2. Кібербезпека
3. Програмна інженерія
4. Системи та технології штучного інтелекту
5. Internet-технології та вебдизайн
6. Навчальні, ігрові програми та віртуальна реальність
VIІІ. Математики
1. Математика
2. Прикладна математика
3. Статистика
IX. Фізики і астрономії
1. Теоретична фізика
2. Прикладна фізика
3. Астрономія
4. Аерофізика та космічні дослідження
X. Економіки
1. Економіка та економічна політика
2. Прикладна макро- та мікроекономіка
3. Фінанси, банківська справа та страхування
4. Менеджмент та маркетинг
5. Публічне управління та адміністрування
XI. Хімії та біології
1. Загальна біологія
2. Біологія людини
3. Ботаніка
4. Зоологія
5. Медицина
6. Охорона здоров’я
7. Хімія
ХІI. Екології та аграрних наук
1. Екологія
2. Охорона довкілля та раціональне природокористування
3. Агрономія
4. Технологія виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина
5. Лісознавство
6. Селекція та генетика