Структура МАН

2021/2022 навчальний рік

Перелік наукових відділень і секцій
Малої академії наук України

Наукове відділення Секція
І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
1. Українська література
2. Зарубіжна література
3. Фольклористика
4. Мистецтвознавство
5. Літературна творчість
6. Кримськотатарська гуманітаристика
ІІ. Мовознавства
1. Українська мова
2. Ділова українська мова
3. Російська мова
4. Іспанська мова
5. Англійська мова
6. Німецька мова
7. Французька мова
8. Польська мова
ІІІ. Філософії та суспільствознавства
1. Філософія
2. Соціологія
3. Правознавство
4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії
5. Педагогіка
6. Журналістика
IV. Історії
1. Історія України
2. Археологія
3. Історичне краєзнавство
4. Етнологія
5. Всесвітня історія
V. Наук про Землю
1. Географія та ландшафтознавство
2. Геологія, геохімія та мінералогія
3. Кліматологія та метеорологія
4. Гідрологія
5. Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі
VІ. Технічних наук
1. Технологічні процеси та перспективні технології
2. Електроніка та приладобудування
3. Матеріалознавство
4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка
5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження
7. Науково-технічна творчість та винахідництво
VІІ. Комп’ютерних наук
1. Комп’ютерні системи та мережі
2. Кібербезпека
3. Технології програмування
4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту
5. Internet-технології та WEB дизайн
6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми
VIІІ. Математики
1. Математика
2. Прикладна математика
3. Математичне моделювання
IX. Фізики і астрономії
1. Теоретична фізика
2. Експериментальна фізика
3. Астрономія
та астрофізика
4. Аерофізика та космічні дослідження
X. Економіки
1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Мікроекономіка та макроекономіка
3. Фінанси, грошовий обіг і кредит
4. Інноваційний менеджмент та логістичні процеси
5. Публічне управління та адміністрування
XI. Хімії та біології
1. Загальна біологія
2. Біологія людини
3. Ботаніка
4. Зоологія
5. Медицина
6. Валеологія
7. Психологія
8. Хімія
ХІI. Екології та аграрних наук
1. Екологія
2. Охорона довкілля та раціональне природокористування
3. Агрономія
4. Ветеринарія та зоотехнія
5. Лісознавство
6. Селекція та генетика