Структура МАН

2023/2024 навчальний рік

Перелік наукових відділень і секцій
Малої академії наук України

Наукове відділення Секція
І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
1. Українська література
2. Зарубіжна література
3. Фольклористика
4. Теорія, історія мистецтв та арткритика
5. Літературна творчість
6. Кримськотатарська гуманітаристика
ІІ. Філології
1. Українська мова
2. Англійська мова та англомовна література
3. Німецька мова та німецькомовна література
4. Французька мова та франкомовна література
5. Іспанська мова та іспаномовна література
6. Польська мова та польськомовна література
7. Ділова українська мова
ІІІ. Філософії та суспільствознавства
1. Філософія
2. Соціологія
3. Правознавство
4. Релігієзнавство
5. Педагогіка
6. Журналістика
7. Психологія
IV. Історії
1. Історія України
2. Всесвітня історія
3. Археологія
4. Історичне краєзнавство
5. Етнологія
V. Наук про Землю
1. Географія
2. Геологія, гідрогеологія та геофізика
3. Метеорологія та кліматологія
4. Гідрологія
5. Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі
VІ. Інженерії та матеріалознавства
1. Технології виробництва
2. Електроніка та приладобудування
3. Матеріали та адитивні технології
4. Аерокосмічна техніка та оборонні технології
5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження
7. Прикладна механіка і машинобудування
8. Автоматизація та робототехніка
9. Енергетика та електротехніка
VІІ. Інформаційних технологій
1. Комп’ютерна інженерія
2. Кібербезпека
3. Програмна інженерія
4. Системи та технології штучного інтелекту
5. Інтернет-технології та вебдизайн
6. Навчальні, ігрові програми та віртуальна реальність
VIІІ. Математики
1. Математика
2. Прикладна математика
3. Статистика
IX. Фізики і астрономії
1. Теоретична фізика
2. Прикладна фізика
3. Астрономія
4. Аерофізика та космічні дослідження
X. Економіки
1. Економіка та економічна політика
2. Прикладна макро- та мікроекономіка
3. Фінанси, банківська справа та страхування
4. Менеджмент та маркетинг
5. Публічне управління та адміністрування
XI. Хімії та біології
1. Загальна біологія
2. Біологія людини
3. Ботаніка
4. Зоологія
5. Медицина
6. Охорона здоров’я
7. Загальна та неорганічна хімія
8. Органічна хімія та біохімія
ХІI. Екології та аграрних наук
1. Екологія
2. Охорона довкілля та раціональне природокористування
3. Агрономія
4. Технологія виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина
5. Лісове і садово-паркове господарство
6. Селекція та генетика