Інформація про учасників

2021/2022 навчальний рік

Списки учнів, роботи яких представлені до участі в конкурсі-захисті

Наукові відділення:

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

мовознавство

технічних наук

комп’ютерних наук

математики

фізики і астрономії

економіки

хімії та біології

екології та аграрних наук

історії

філософії та суспільствознавства

наук про Землю