Інформація про учасників

2022/2023 навчальний рік

Списки учнів, роботи яких представлені до участі в конкурсі-захисті

Наукові відділення:

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

мовознавство

технічних наук

інформаційних технологій

математики

фізики і астрономії

економіки

хімії та біології

екології та аграрних наук

історії

філософії та суспільствознавства

наук про Землю