Система оцінювання

2023/2024 навчальний рік

Програма Конкурсу складається з таких розділів:

заочне оцінювання дослідницьких робіт;

постерний захист;

наукова конференція;

Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми Конкурсу становить
100 балів:

№ з/п Розділ програми Конкурсу Максимальна сума балів
1 Заочне оцінювання дослідницьких робіт 20
2 Постерний захист 45
3 Наукова конференція 35
Усього: 100

Перше місце може визначатися, якщо учасник набрав 85 і більше балів.

Друге місце може визначатися, якщо учасник набрав 80 і більше балів.

Третє місце може визначатися, якщо учасник набрав 75 і більше балів.

При рівності сум балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків постерного захисту.

Зразки оформлення протоколів:

ПРОТОКОЛ заочного оцінювання (I етап)

ПРОТОКОЛ постерного захисту дослідницьких робіт (I етап)

ПРОТОКОЛ наукової конференції (I етап)

ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ