Гурток: «Наукові дослідження в економіці та інноваційний розвиток підприємтсв»

Гурток: «Наукові дослідження в економіці та інноваційний розвиток підприємтсв»
Керівник гуртка: Верещагіна Ганна Валентинівна
Електрона пошта: mfe2020@ukr.net

УЧЕНЬ МАЄ ОЗНАЙОМИТИСЯ З МАТЕРІАЛОМ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ ЗА ТЕМОЮ, ОПРАЦЮВАТИ РЕКОМЕНДОВАНУ ЛІТЕРАТУРУ, РЕСУРСИ МЕРЕЖИ ІНТЕРНЕТ ЗА ТЕМОЮ ТА ВИКОНАТИ НАСТУПНІ ЗАВДАННЯ
Дати відповіді на контрольні запитання
Визначте інноваційний процес, його характеристики, складники та закономірності.
Визначте життєвий цикл інноваційного процесу.
Визначте етапи інноваційного процесу.

Зробити домашнє завдання
Розробити інноваційний процес відомого Вам підприємства або бажаного інноваційного проекту в MS Project [1-5].

МАТЕРІАЛ ЗА ТЕМОЮ