Гурток: «Основи сучасного програмування»

Гурток: «Основи сучасного програмування»
Керівник гуртка: Колгатин Олександр Геннадійович
Електрона пошта: kolgatin@ukr.net

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Основний рівень, один рік навчання

Розділ, тема Методичні ресурси
Вступ C++ — Вікіпедія (wikipedia.org)
Розділ 1. Введення в теорію алгоритмів Список задач – E-Olymp (e-olymp.com)
Розділ 2. Знайомство з програмуванням Статті – E-Olymp (e-olymp.com)
Розділ 3. Синтаксис та правила мови програмування С Огляд і основи мови програмування C++
Розділ 4. Структури даних. Модульне програмування Портал знань, портал знаний, дистанційне навчання (znannya.org)Лекція 1. Основні поняття мови програмування С++ – Вивчай програмування онлайн! (google.com)

Лекція 2. Арифметичні вирази, операції в С++ – Вивчай програмування онлайн! (google.com)

Лекція №3. Тема: Умовні конструкції – Вивчай програмування онлайн! (google.com)

Лекція 4. Оператори циклів. Складання та програмна реалізація алгоритмів із циклами. – Вивчай програмування онлайн! (google.com)

Лекція 5. Масиви – Вивчай програмування онлайн! (google.com)

Home – Dev-C++ Official Website (bloodshed.net)

Visual Studio 2019 IDE – Programming Software for Windows (microsoft.com)

Метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт з навч. дисц. -Алгоритмізація та програмування- для студентів напряму підготовки 6.050101 -Комп’ютерні науки- всіх форм навч..pdf (hneu.edu.ua)

Розділ 5. Наука як один із видів пізнавальної діяльності. Методологія наукового пізнання Про Малу академію наук України (man.gov.ua)
Розділ 6. Написання та оформлення науково-дослідницької роботи Комунальний заклад “Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради” (khom.org.ua)
Розділ 7. Представлення і захист науково-дослідницької роботи Основні вимоги до учнівських робіт (man.gov.ua)Як підготуватися до конкурсу-захисту man.gov.ua/ua/activities/competition_protection/next-year/instruction

Основи теорії пізнання 23889 (uzhnu.edu.ua)

Основи наукових досліджень. Конспект лекцій / М. І. Адаменко, М. В. Бейлін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 188 с. <4D6963726F736F667420576F7264202D20C0E4E0ECE5EDEAEE2C20C1E5E9EBE8ED> (univer.kharkov.ua)

Розділ 8. Вступ у роботу з динамічним розподілом пам’яті Метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт з навч. дисц. -Алгоритмізація та програмування- для студентів напряму підготовки 6.050101 -Комп’ютерні науки- всіх форм навч..pdf (hneu.edu.ua)
Розділ 9. Основи роботи з покажчиками Покажчики та масиви C++ програмування (cpp.dp.ua) Динамічні масиви C++ програмування (cpp.dp.ua)
Розділ 10. Рядки в мові С. Функції стандартних бібліотек » Рядки як символьні масиви C++ програмування (cpp.dp.ua)

» Введення-виведення символьних масивів C++ програмування (cpp.dp.ua)

» Основні функції обробки символьних типів C++ програмування (cpp.dp.ua)

String Manipulation (CRT) | Microsoft Docs

10.1. Робота з рекурсивними функціями » Поняття функції C++ програмування (cpp.dp.ua)

» Масиви як параметри функцій C++ програмування (cpp.dp.ua)

» Рекурсивні функції C++ програмування (cpp.dp.ua)

Розділ 11. Форматоване введення/виведення даних » Потокове введення-виведення C++ програмування (cpp.dp.ua)

» Форматоване введення-виведення C++ програмування (cpp.dp.ua)

Розділ 12. Робота з файлами » Поняття файла C++ програмування (cpp.dp.ua)» Використання файлів C++ програмування (cpp.dp.ua)
Розділ 13. Структуровані типи даних » Використання структур C++ програмування (cpp.dp.ua)

Приклади завдань