Про заклад

Інформація про Комунальний заклад

«Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради»

Комунальний заклад «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» – єдиний профільний заклад позашкільної освіти в Харківській області, який працює за дослідницько-експериментальним напрямом; входить до переліку найбільших закладів позашкільної освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України
від 14.08.2017 № 1157).

Заклад забезпечує потреби обдарованої учнівської молоді міста Харкова та області в якісних освітніх послугах на безоплатній основі.

Основний напрям діяльності закладу передбачає залучення здобувачів освіти до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської, винахідницької та творчої роботи в різних галузях науки, техніки, культури й мистецтва, а також виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду.
Пріоритетними завданнями Комунального «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» є:
– задоволення потреб здобувачів освіти у позашкільній освіті відповідно до їх інтересів і здібностей через організацію роботи мережі гуртків за напрямами діяльності Харківського територіального відділення Малої академії наук України;
– організація роботи Харківського територіального відділення Малої академії наук України 68 секцій у 12 наукових відділеннях: «Математика», «Фізика та астрономія», «Економіка», «Технічні науки», «Комп’ютерні науки», «Хімія та біологія», «Екологія та аграрні науки», «Мовознавство», «Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство», «Історія», «Науки про Землю», «Філософія та суспільствознавство»;
– посилення роботи щодо залучення дітей з сільської місцевості
до позашкільної освіти за дослідницько-експериментальним напрямом;
– надання педагогічним працівникам закладів освіти методичної допомоги з питань роботи з обдарованими і талановитими дітьми;
– участь у проєктній діяльності різних рівнів, спрямованій на розвиток особистості здобувачів освіти.

 

Освітній процес в Комунальному закладі «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей вихованців, з урахуванням їхніх вікових особливостей у формі занять, гурткової роботи, лекцій, конференцій, екскурсій, експедицій та практичних робіт.

 

Пріоритетом діяльності Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» є налагодження співпраці з провідними закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами НАН України, розширення зв’язків із профільними установами; укладені угоди про співробітництво з:
– 20-ма закладами вищої освіти (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Національний авіаційний університет та ін.);
– 5-ма науковими установами (Північно-Східний науковий центр Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України), Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агромеліорації імені Г.М. Висоцького, Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної медицини», Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, Науково-дослідний інститут астрономії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна);
– іншими профільними організаціями (Харківське відділення Національної Спілки письменників України, Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка, Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова, Комунальний заклад «Харківський літературний музей», Музеї природи та археології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна).

 

Спільна робота з закладами вищої освіти та науковими установами передбачає: проведення заходів (конференцій, семінарів, конкурсів, виставок), спрямованих на пошук і підтримку талановитих дітей, підготовку до вступу до закладів вищої освіти та продовження наукової діяльності;
– залучення до керівництва науково-дослідницькою роботою учнів і студентів досвідчених викладачів, науковців, запровадження певних методик наукових досліджень, рекомендації щодо тематики науково-дослідницьких робіт, популяризацію наукових знань;
– організацію практичної роботи з учнями на базі наукових установ, закладів вищої освіти, у бібліотеках, в архівах;
– використання навчально-наукової бази установ з метою цілеспрямованої підготовки дітей та учнівської молоді до дослідницької, конструкторської і винахідницької діяльності в різних галузях науки і техніки;
– участь науково-педагогічних працівників у роботі журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, інших проєктах Малої академії наук;
– розроблення спільних програм і проєктів з організації пошукових, навчально-дослідницьких, дослідницько-експериментальних робіт тощо відповідно до визначених напрямів діяльності установ;
– участь науковців у гуртковій роботі закладів системи МАН: проведення занять, лекцій, екскурсій, експедицій, практичних робіт з метою прищеплення навичок вихованцям до науково-пошукової роботи, виховання інтересу до науки;
– розроблення науково-методичних матеріалів та навчальних програм дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.

Влітку, під час оздоровчого періоду, умови для активної науково-дослідницької діяльності забезпечують літні профільні школи Харківського територіального відділення Малої академії наук України.

Для учасників наукових шкіл організовуються лекційні та практичні заняття із профільних предметів, екскурсії, експедиції, відеоексперименти, онлайн-тести, самостійна робота. Заняття проводять наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, галузевих інститутів Національної академії наук України з використанням сучасного навчального й наукового лабораторного обладнання, за необхідності інноваційних дистанційних педагогічних технологій та інформаційно-телекомунікаційних засобів.

Завдяки проєкту талановиті учні долучаються до високоякісної позашкільної освіти та отримують досвід проведення наукових досліджень.

 

Освітній процес в закладі забезпечують педагогічні та науково-педагогічні працівники: доктори, кандидати наук, керівники гуртків, які мають почесне звання «керівник гуртка-методист», члени Національної спілки письменників України.

Комунальний заклад «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» щороку здійснює організацію та проведення обласних масових заходів, у яких беруть участь понад 1500 здобувачів освіти закладів загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти міста Харкова та області (ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН, Барабашовські обласні наукові читання з астрономії, І етап Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України», обласна учнівська науково-практична конференція Харківського територіального відділення МАН України).

 

Вихованці закладу демонструють високі результати на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Так, команда Харківської області вже більше 10 років є лідером у загальнонаціональному рейтингу за підсумками ІІІ (фінального) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН України.

Щороку вихованці закладу є стипендіатами Президента України, а випускники успішно складають ЗНО та стають студентами провідних закладів вищої освіти не тільки Харкова, Києва, Львова, а й Німеччини, Чехії та Польщі.