Історія

Історія Харківського територіального відділення МАН

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Держава створює умови для залучення учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності, у тому числі через систему закладів спеціалізованої освіти наукового профілю, зокрема Малу академію наук України [Закон України «Про освіту», ст. 21].

Мала академія наук України організує та забезпечує участь учнівської молоді у дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій та пошуковій діяльності, сприяє формуванню інтелектуального капіталу нації, вихованню майбутньої наукової зміни [Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», ст. 26].

Статус та засади діяльності Малої академії наук України визначаються законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, та Положенням про малу академію учнівської молоді, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 № 90, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.02.2006 за № 172/12046.

Харківське територіальне відділення МАН України є одним із структурних підрозділів Малої академії наук України, що створено за адміністративно-територіальним принципом. Діяльність територіального відділення полягає у забезпеченні процесів пошуку, підтримки і розвитку обдарованих, здібних до наукової діяльності дітей і молоді у регіоні. Координацію наукових відділень МАН забезпечує Комунальний заклад «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради».

 

За період існування Харківське територіальне відділення МАН України пройшло кілька етапів свого становлення та розвитку:

 
1935 рік

У м. Харкові розпочали свою роботу гуртки наукового спрямування разом із відкриттям першого в Україні Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості (колишня назва – Палац піонерів та жовтенят). Поряд із різноманітними творчими гуртками та клубами на базі Палацу діяли гуртки дослідницького напряму: юних фізиків, астрономів, хіміків, математиків, техніків, натуралістів.

 
1970 рік

Створення у м. Харкові наукового товариства учнів як системи пошуку та підтримки юних талантів у науково-експериментальній роботі в різних галузях науки. Проведення першої конференції наукового товариства.

 
1995 рік

Відкриття Харківського територіального відділення Малої академії наук України за ініціативи Головного управління освіти Харківської обласної державної адміністрації.

 
1996 рік

На базі Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості створено відділ з організаційно-педагогічного забезпечення діяльності Харківського територіального відділення МАН України (наказ Головного управління освіти Харківської обласної державної адміністрації від 11.11.1996 № 613).

 
1997 рік

Cтатус Харківського територіального відділення МАН України підтверджений рішенням Президії Малої академії наук України.

Керівним органом територіального відділення стала президія у складі президента, віце-президента та членів президії.

Першим президентом Харківського територіального відділення МАН України був обраний Бобро Михайло Архипович, завідувач кафедри рослинництва Харківського державного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Української академії аграрних наук.

 
2003 рік

Президентом Харківського територіального відділення МАН України обраний Бакіров Віль Савбанович, ректор Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор, академік НАН України,
член-кореспондент НАПН України, голова Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Харківського регіону.

 
2005 рік

Між Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Північно-Східним науковим центром НАН і МОН України, Радою ректорів Харківського вузівського центру та Харківським територіальним відділенням МАН України підписано Договір про співробітництво у сприянні подальшому розвитку Харківського територіального відділення Малої академії наук України.

Було розроблено та впроваджено стратегію розвитку територіального відділення на довгостроковий термін за існуючими та перспективними профільними секціями та напрямами діяльності.

 
2012 рік

З 1 вересня 2012 року розпочав свою діяльність Комунальний заклад «Харківський центр дослідницько-експериментальної діяльності «Будинок учителя» Харківської обласної ради» (рішення ХІІІ сесії VІ скликання Харківської обласної ради від 21.06.2012).

Координацію наукових відділень МАН у регіоні здійснювали два комунальні заклади позашкільної освіти: «Харківський центр дослідницько-експериментальної діяльності «Будинок учителя» (9 наукових відділень, 49 секцій) та «Харківська обласна станція юних туристів» (3 наукові відділення, 15 секцій).

 
2014 рік

5 грудня 2014 року підписано Договір про співпрацю між Національним центром «Мала академія наук України», Північно-Східним науковим центром НАН і МОН України, Радами ректорів Полтавської, Сумської та Харківської областей щодо подальшого розвитку територіальних відділень Малої академії наук України.

 
2017 рік

З 1 вересня 2017 року в Харківській області створено єдиний регіональний осередок діяльності МАН шляхом перейменування Комунального закладу «Харківський центр дослідницько-експериментальної діяльності «Будинок учителя» Харківської обласної ради» в Комунальний заклад «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» (рішення XI сесії Харківської обласної ради VII скликання від 25.05.2017), що забезпечує діяльність 12-ти наукових відділень, а також координацію дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти в регіоні.

 

5 грудня 2017 року підписано Договір про співробітництво між Північно-Східним науковим центром НАН і МОН України, Радою ректорів Харківського вузівського центру, Харківським університетським консорціумом та КЗ «Харківська обласна МАН» щодо подальшого розвитку Харківського територіального відділення МАН, створення умов для виявлення, розвитку й підтримки обдарованих учнів, формування наукового світогляду молоді через залучення провідних науковців Харківщини до роботи в МАН України.

 

 

За роки існування Харківська обласна Мала академія наук пройшла значний шлях творчого зростання та вдосконалення, стала потужним науково-освітнім центром регіону.

Учні-члени МАН є учасниками різноманітних обласних, всеукраїнських, міжнародних інтелектуальних конкурсів, турнірів, олімпіад і виявляють високий рівень підготовки та творчі здібності.

Невід’ємним компонентом ефективної діяльності МАН є співпраця із закладами вищої, загальної середньої та позашкільної освіти, науковими установами, що сприяє успішному виконанню її головної функції – формуванню інтелектуального потенціалу української нації.

Сьогодні Харківська обласна Мала академія наук виховує професійно зорієнтованих, озброєних відповідним науковим, дослідницьким інструментарієм молодих людей, які вже у школі знають своє призначення, спрямування, наукове покликання і йдуть до закладів вищої освіти, чітко розуміючи, в якій науковій галузі вони хочуть працювати.