Мережа гуртків

МЕРЕЖА
гуртків Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» станом на 01.01.2023

№ з/п Рівень навчання Кількість груп Кількість вихованців
1 Початковий рівень 2 30
2 Основний рівень 33 490
3 Вищий рівень 35 532
Разом: 70 1052