Мережа гуртків

МЕРЕЖА
гуртків Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» на 2022/2023 навчальний рік
станом на 15.09.2022

№ з/п Рівень навчання Кількість груп Кількість вихованців
1 Початковий рівень 1 15
2 Основний рівень 19 285
3 Вищий рівень 17 255
Разом: 37 555