Мережа гуртків

МЕРЕЖА
гуртків Комунального закладу “Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради” станом на 01.01.2022

№ з/п Рівень навчання Кількість груп Кількість вихованців
1 Початковий рівень 4 80
2 Основний рівень 35 731
3 Вищий рівень 34 699
Разом: 73 1510