Мережа гуртків

МЕРЕЖА
гуртків Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» станом на 15.09.2023

№ з/п Рівень навчання Кількість груп Кількість вихованців
1 Початковий рівень 2 48
2 Основний рівень 20 480
3 Вищий рівень 26 624
Разом: 48 1152