Мережа гуртків

МЕРЕЖА
гуртків Комунального закладу “Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради” станом на 15.09.2021

№ з/п Рівень навчання Кількість груп Кількість вихованців
1 Початковий рівень 4 80
2 Основний рівень 30 625
3 Вищий рівень 29 607
Разом: 63 1312