Дистанційне навчання

№ з/п Назва гуртка Матеріали для роботи
Наукове відділення мовознавства
1 Українська мова матеріали
2 Англійська мова матеріали
3 Основи науково-дослідницької діяльності (англійське мовознавство) матеріали
4 Основи науково-дослідницької діяльності (німецька мова) матеріали
5 Французька мова матеріали
Наукове відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
6 Українське літературознавство матеріали
7 Зарубіжна література матеріали
8 Літературна творчість («Зав’язь») матеріали
9 Фольклористика матеріали
Наукове відділення математики
10 Математика матеріали
Наукове відділення фізики і астрономії
11 Фізика матеріали
12 Астрономія матеріали
Наукове відділення економіки
13 Наукові дослідження в економіці та інноваційний розвиток підприємтсв матеріали
14 Наукові дослідження в економіці та інноваційний розвиток підприємтсв матеріали
Наукове відділення технічних наук
15 Будова автомобіля та основи інженерної діяльності матеріали
16 Будова автомобіля та основи інженерної діяльності матеріали
17 Основи науково-дослідницької діяльності в галузі технічних та точних наук матеріали
18 Основи науково-дослідницької діяльності в галузі технічних та точних наук матеріали
Наукове відділення комп’ютерних наук
19 Основи комп’ютерної графіки матеріали
20 Сучасні технології програмування матеріали
21 Основи сучасного програмування матеріали
Наукове відділення хімії та біології
22 Основи хімії матеріали
23 Основи біології матеріали
24 Біологія матеріали
25 Основи фізіології людини матеріали
26 Людина: психологія матеріали
Наукове відділення екології та аграрних наук
27 Основи екології матеріали
28 Основи генетики матеріали
Наукове відділення історії
29 Історія України матеріали
30 Юні археологи матеріали
Наукове відділення філософії та суспільствознавства
31 Філософія матеріали
32 Соціологія матеріали
33 Правознавство матеріали
34 Педагогіка матеріали
35 Журналістика матеріали
36 Дебати матеріали
Наукове відділення наук про Землю
37 Перші кроки до геології матеріали
38 Наукові дослідження в галузі географії матеріали
39 Основи науково-дослідницької діяльності у галузі фізичної географії матеріали
Гуртки з основ науково-дослідницької діяльності
40 Науково-дослідницька діяльність матеріали